Zobowiązanie firmy L'Oréal Paris do zwalczania molestowania ulicznego

Dowiedz się, jak bezpiecznie zwalczać molestowanie uliczne: weź udział w naszym 10-minutowym szkoleniu „Stań do walki” i dowiedz się, jak reagować jako świadek lub ofiara molestowania seksualnego w miejscach publicznych.

  • 80%
    kobiet doświadczyło molestowania ulicznego.
  • 76%
    osób było świadkami molestowania ulicznego.
  • 86%
    świadków molestowania publicznego twierdzi, że brakuje wystarczających szkoleń w zakresie interwencji.

MOLESTOWANIE ULICZNE TO PROBLEM, Z KTÓRYM BORYKAJĄ SIĘ KOBIETY NA CAŁYM ŚWIECIE

Według międzynarodowego badania przeprowadzonego przez firmę L’Oréal Paris z udziałem partnera badawczego Ipsos1, molestowanie seksualne w przestrzeniach publicznych zostało zidentyfikowane jako najczęstszy problem kobiet na całym świecie. Molestowanie uliczne stanowi przeszkodę w codziennym życiu kobiet, ponieważ w znacznym stopniu ogranicza ich poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości. Jest to sprzeczne z wartościami równouprawnienia kobiet, które są niezwykle ważne dla firmy L’Oréal Paris. Dlatego zobowiązujemy się do zwalczania molestowania ulicznego na całym świecie.

1. Międzynarodowe badanie na temat molestowania seksualnego w przestrzeniach publicznych, przeprowadzone przez firmę L’Oréal Paris oraz Ipsos; dane zebrano w 15 krajach od ponad 15 500 respondentów, marzec 2021 r.

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU I DOŁĄCZ DO WALKI Z MOLESTOWANIEM ULICZNYM, STAJĄC RAMIĘ W RAMIĘ Z FIRMĄ L’OREAL PARIS

8 marca 2020 r. firma L’Oréal Paris uruchomiła program „Stań do walki z molestowaniem ulicznym” we współpracy z Right To Be (wcześniej Hollaback!),organizacją pozarządową specjalizującą się w walce ze wszystkimi formami molestowania. Poprzez nasz międzynarodowy program szkoleniowy „Stań do walki”, , pragniemy przyczynić się do rozwoju kultury szacunku, godności i wartości, wspomagając ponad 1,5 miliona osób metodologią 5D do końca 2022 r. Metodologia 5D (rozpraszanie, delegowanie, dokumentowanie, opóźnianie, kierowanie – ang. Distract, Delegate, Document, Delay, Direct) to pięć prostych i skutecznych działań, które pomagają ludziom bezpiecznie interweniować, gdy są świadkami lub ofiarami molestowania ulicznego.

GLOBALNY RUCH: JUŻ BLISKO  800  000 OSÓB STANĘŁO DO WALKI U NASZEGO BOKU

Z pomocą lokalnych partnerów pośród organizacji charytatywnych, 37 krajów uruchomiło program „Stań do Walki”, a blisko  800 000 osób na całym świecie przeszło szkolenie.

Badanie społeczne przeprowadzone w 2022 r. przez firmę L’Oréal Paris2 we współpracy z partnerem badawczym, Ipsos, ujawniło, że program „Stań do walki” znacznie pomógł uczestnikom szkolenia, wzbudzając w nich odwagę oraz dając im możliwość bezpiecznego poruszania się po ulicach i podejmowania działań: 97% świadków molestowania ulicznego czuje się gotowych do interwencji po przejściu szkolenia „Stań do walki”. Ponadto 90% osób po tym szkoleniu twierdzi, że będąc świadkami molestowania ulicznego będzie w stanie podjąć odpowiednie działania.

2. Badanie wpływu społecznego na szkolenie Stań do Walki przeciw ulicznemu molestowaniu, przeprowadzone przez L’Oréal Paris z Ipsos, z danymi zebranymi w 4 krajach z ponad 4 967 uczestnikami, marzec 2022 r.