Jesteśmy oddani Twojemu bezpieczeństwu

Nasi konsumenci ufają, że oferujemy wyłącznie te produkty, które zostały gruntownie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i których jakość jest w pełni zapewniona. Nigdy nie zawiedziemy tego zaufania. 
Każdy z naszych składników i produktów poddawany jest rygorystycznym testom bezpieczeństwa zanim zostanie wprowadzony na rynek.  
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/nasze-bezpieczestwo" }
Możesz w pełni zaufać pielęgnacji od L'Oréal Paris, ponieważ zobowiązujemy się do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla Twojej skóry.

Za każdym produktem kryje się co najmniej 100 ekspertów naukowych z misją dogłębnej analizy jego formuły w celu wyeliminowania z niej wszelkich niepożądanych czy potencjalnie szkodliwych substancji. Obliczając jej optymalną dawkę, dzielą ją przez współczynnik bezpieczeństwa 100, pozwalający uwzględnić łączną aplikację różnych produktów, oraz weryfikują całe otoczenie składnika, aby uniknąć wszelkich niedopasowań. 
Przed przystąpieniem do klinicznych testów bezpieczeństwa, nasze składniki i formuły kosmetyków poddawane są badaniom na modelach zrekonstruowanej skóry. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/nasze-bezpieczestwo" }
3_650nathalie-oundjian_Loreal_loreal_paris
W momencie, gdy jesteśmy pewni, że osiągnęliśmy maksymalny stopień bezpieczeństwa, produkty trafiają pod ocenę niezależnych dermatologów. Tolerancja każdej formuły przeznaczonej do pielęgnacji twarzy testowana jest na wszystkich rodzajach skóry, w tym na skórze wrażliwej, a także sprawdzana pod kontrolą dermatologiczną przy minimum 600 aplikacjach. 

Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa nie kończy się w tym miejscu. Grupa L’Oréal wdrożyła najbardziej zaawansowane technologie, mające na celu stworzenie platformy oceny predyktywnej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz skuteczność produktów. Co więcej, globalne obserwacje naukowe, a także wsłuchiwanie się w opinie i potrzeby naszych konsumentów przyczyniają się do podejmowania decyzji o redukcji, bądź całkowitej eliminacji poszczególnych składników znajdujących się w naszych produktach. Pozwala to na nieustanne ulepszanie wszystkich naszych formuł, nawet po ich wprowadzeniu na rynek i jest kluczem do zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych kosmetyków. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/nasze-bezpieczestwo" }
581nathalie-oundjian_Loreal_zeskalowany_loreal_paris
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.pl/the-other-side", "name": "theotherside" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.pl/nasze-bezpieczestwo", "name": "Nasze bezpieczeństwo" } } ] }