Jesteśmy oddani potwierdzonej skuteczności

Laboratorium pielęgnacji skóry L'Oréal Paris jest w pełni oddane tworzeniu bezpiecznych i skutecznych formuł kosmetyków.

Sztuka opracowywania formuł produktów

Stosowanie optymalnych dawek składników, dopasowanych konsystencji oraz jak najlepszych formuł pozwala tworzyć wysokiej jakości produkty o potwierdzonej skuteczności.

Obserwujemy rosnące zainteresowanie bardziej płynnymi, wodnistymi i świeżymi konsystencjami, skoncentrowanymi na wysokiej zawartości składników o działaniu nawilżającym i inspirowanymi azjatyckimi trendami. Zauważamy również powrót do tradycyjnych formuł: olejków, maseczek z glinki, ale w lżejszych, bardziej optymalnych wersjach, które jednocześnie spełniają wysokie wymogi skuteczności działania, tak istotne dla współczesnej kobiety.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/nasza-skutecznosc" }
_loreal_paris
Pytanie
1

W jaki sposób badamy skuteczność działania naszych produktów?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/nasza-skutecznosc" }
Skuteczność od zawsze była niezwykle ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu nowej formuły. W czasie, kiedy powstawał departament odpowiedzialny za produkty do pielęgnacji skóry, w L’Oréal powstał również wyspecjalizowany dział zajmujący się metodami oceny skuteczności działania produktów.
Nasi naukowcy nieustannie pracują nad rozwojem produktów o coraz większej efektywności, łącząc najwyższej jakości technologie opracowywania formuł i składniki aktywne o skuteczności działania udowodnionej podczas wykonywania testów in-vitro (w laboratorium) i in-vivo (na organizmie), a także podczas badań klinicznych przeprowadzanych przez niezależne instytuty.
Aby osiągnąć postęp, każda dziedzina naukowa, wymaga wiarygodnych i adekwatnych narzędzi pomiarowych odpowiednich do właściwego określenia i opisu charakterystyki badanej populacji. Narzędzia te są niezbędne naukowcom i specjalistom do oszacowania skuteczności podejmowanych przez nich działań. Eksperci L'Oréal Paris stworzyli kompletne i unikalne atlasy skóry, które pozwalają na obiektywne porównanie efektów opracowywanych, testowanych i wdrażanych przez nich produktów czy rytuałów pielęgnacyjnych, wykorzystując takie same kryteria oceny dla każdego kontynentu.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/nasza-skutecznosc" }
_loreal_paris
Pytanie
2

Czy istnieją kulturowe różnice w oczekiwaniach względem danej formuły produktu?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/nasza-skutecznosc" }
Każdy region świata charakteryzuje się odmienną kulturą i warunkami klimatycznymi, co powoduje, że kobiety z nich pochodzące, nie tylko posiadają różne typy skóry, ale też inne potrzeby. Przykładowo, w Azji proces starzenia się skóry przejawia się głównie poprzez przebarwienia, natomiast w Europie jego wyznacznikiem są pojawiające się zmarszczki. Mając to na uwadze, laboratoria L’Oréal Paris działają w rożnych rejonach świata – w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Japonii, Chinach, Indiach i Afryce, opracowując formuły, które spełnią konkretne potrzeby konsumentów z różnych obszarów geograficznych. Wymiana doświadczeń i ciągła współpraca pomiędzy wszystkimi laboratoriami na świecie jest ogromnym źródłem inspiracji przy tworzeniu innowacji.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/nasza-skutecznosc" }
_loreal_paris
Pytanie
3

Jakie wyzwania środowiskowe są uwzględniane w procesie tworzenia produktu?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/nasza-skutecznosc" }
Obecne wyzwanie to przede wszystkim innowacyjne rozwiązania. Innymi słowy, proponowanie nowych, ulepszonych produktów, powstałych w oparciu o najnowsze dane naukowe i wiedzę na temat skóry oraz składników, przy jednoczesnym zapewnieniu połączenia realizacji społecznych i środowiskowych celów Grupy L’Oréal ze skutecznością działania i jakością produktów. Zawsze bierzemy pod uwagę wpływ wykorzystywanych przez nas składników i surowców, a także ich pochodzenie. 
SPOT (Sustainable Product Optimization Tool) to unikalne i innowacyjne narzędzie 
stworzone przez L’Oréal do oceny śladu ekologicznego produktu kosmetycznego. Metodologia SPOT jest pierwszym rozwiązaniem w przemyśle kosmetycznym pozwalającym na ilościowe określenie społecznego i środowiskowego wpływu wszystkich naszych produktów na każdym etapie ich cyklu życia.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/nasza-skutecznosc" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.pl/the-other-side", "name": "theotherside" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.pl/nasza-skutecznosc", "name": "Nasza skutecznosc" } } ] }