Robimy wszystko, by dbać o dobro zwierząt

Grupa L'Oreal jest zaangażowana w świat bez testów na zwierzętach od ponad 30 lat.
Grupa L'Oréal nie testuje żadnych swoich produktów ani składników na zwierzętach. Od ponad 30 lat znajdujemy się w czołówce firm oferujących alternatywne metody badań.
Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów od zawsze było dla Grupy L'Oréal absolutnym priorytetem.

Podobnie jak wsparcie dotyczące dobrostanu zwierząt.

_loreal_paris
Kwestia badań na zwierzętach została poruszona przez społeczeństwo obywatelskie lub w ramach regulacji prawnych w latach 2000. Na długo przed tym, Grupa L'Oréal opracowała alternatywne metody oparte na unikalnej technologii: rekonstrukcja ludzkiej skóry, a następnie inne rodzaje struktur, takie jak rogówka lub inne śluzówki. 
Grupa L'Oréal to prawdziwy pionier w rekonstrukcji modeli ludzkiej skóry w laboratoriach od 1979 roku. Następnie metody te zostały zatwierdzone przez właściwe organy. Stworzono również inne narzędzia pozwalające na opracowanie autentycznych zintegrowanych strategii oceny bezpieczeństwa jako alternatywy dla wykorzystywania zwierząt. W 1989 roku Grupa L'Oréal całkowicie zaprzestała testowania swoich produktów na zwierzętach, a więc 14 lat wcześniej zanim wymagały tego przepisy.

Pytania i odpowiedzi

Przeczytaj wszystkie odpowiedzi
Pytanie
1

Czy Grupa L'Oréal przeprowadza testy na zwierzętach?

Grupa L'Oréal nie testuje na zwierzętach żadnego ze swoich produktów ani żadnego ze swoich składników. Od ponad 30 lat znajduje się w czołówce marek wykorzystujących rozwiązania alternatywne. W 1989 roku Grupa L'Oréal całkowicie zaprzestała testowania swoich produktów na zwierzętach, a więc 14 lat przed tym, jak wymagały tego przepisy.
Pytanie
2

Jakie metody alternatywne odnośnie badań na zwierzętach opracowała Grupa L'Oréal?

Od 1979 roku Grupa L'Oréal rekonstruuje w laboratoriach modele ludzkiej skóry w celu opracowania testów bezpieczeństwa in vitro, które nie obejmują zwierząt. Z tego względu Grupa jest liderem w zakresie alternatywnych metod testowania bezpieczeństwa. Od tego czasu Grupa L'Oréal otworzyła ośrodki Episkin* w Lyonie (Francja), Szanghaju (Chiny) i Rio (Brazylia), w których produkowane są zrekonstruowane skóry. Oprócz zrekonstruowanych modeli skóry, L'Oréal dysponuje dużym zestawem narzędzi w ramach oceny prognostycznej, które nie obejmuje zwierząt, takich jak modelowanie molekularne, specjalistyczne systemy toksykologiczne, techniki obrazowania i wiele innych.

Aby dowiedzieć się więcej o ocenie prognostycznej kliknij tutaj.

Pytanie
3

Jeśli nie testujecie produktów na zwierzętach, to dlaczego Grupa L'Oréal nadal znajduje się na liście firm PETA, które przeprowadzają takie testy?

Grupa L'Oréal nie testuje żadnych swoich produktów ani składników na zwierzętach. Niemniej jednak, ponieważ nasze produkty są sprzedawane w Chinach, L'Oréal nadal znajduje się na liście firm PETA, które przeprowadzają testy na zwierzętach. W Chinach organy ds. zdrowia nadal wymagają i przeprowadzają badania na zwierzętach dla niektórych produktów.
Pytanie
4

Więc dlaczego nadal jesteście obecni w Chinach?

Dzięki obecności w Chinach, Grupa L'Oréal może pomóc w rozwoju przepisów dotyczących badań na zwierzętach. Grupa L'Oréal jest najbardziej aktywną firmą współpracującą z władzami chińskimi na rzecz całkowitego zaprzestania badań na zwierzętach. W związku z tym zdecydowana większość produktów, które sprzedajemy w Chinach, nie jest już testowana na zwierzętach.
Pytanie
5

Jakie działania realizuje Grupa L'Oréal, aby położyć kres badaniom na zwierzętach w Chinach?

Grupa L’Oréal już od ponad 10 lat angażuje się we współpracę z władzami i naukowcami chińskimi w celu uzyskania oficjalnego uznania dla alternatywnych metod testowania kosmetyków. Umożliwi to konieczne zmiany w przepisach dotyczących produktów w celu całkowitego zaprzestania testów na zwierzętach. W wyniku tych działań obecnie większość naszych wytwarzanych i sprzedawanych w Chinach produktów zwanych „niefunkcjonalnymi” (niewykazujących żadnej aktywności biologicznej) nie jest już testowana na zwierzętach. Produkty niefunkcjonalne obejmują środki do pielęgnacji skóry, produkty do makijażu oraz szampony. W 2014 roku otworzyliśmy centrum Episkin* w Szanghaju, które umożliwia nam produkcję zrekonstruowanej skóry. Skóra ta używana jest do testowania bezpieczeństwa in vitro, w których nie są wykorzystywane zwierzęta i jest udostępniana chińskim władzom.

*Episkin to model zrekonstruowanej skóry ludzkiej

Grupa L’Oréal nie testuje żadnego ze swoich produktów ani składników na zwierzętach i jest liderem w dziedzinie metod alternatywnych.

Niemniej jednak niektóre organy ds. zdrowia mogą zdecydować się na samodzielne przeprowadzenie testów na zwierzętach w odniesieniu do niektórych produktów kosmetycznych, jak to ma miejsce w Chinach. W ciągu ostatnich 10 lat Grupa L'Oréal była najbardziej aktywną firmą współpracującą z chińskimi władzami i naukowcami w celu uznania alternatywnych metod testowania i umożliwienia rozwoju przepisów dotyczących kosmetyków w kierunku całkowitej i zdecydowanej eliminacji testów na zwierzętach.

Od 2015 roku, większość naszych wytwarzanych i sprzedawanych w Chinach produktów zwanych „niefunkcjonalnymi” (niewykazujących żadnej aktywności biologicznej) nie jest już testowana na zwierzętach.

Od lat 80. ubiegłego wieku Grupa L'Oréal stoi na stanowisku, że przyszłość oceny bezpieczeństwa zależy od opracowania alternatywnych, "prognostycznych" strategii mających na celu zakończenie badań na zwierzętach. Podejście to zostało wypracowane dzięki znacznemu postępowi naukowemu w dziedzinie modeli zrekonstruowanej skóry ludzkiej, modelowania molekularnego i wysokowydajnego przetwarzania danych. Minęło dwadzieścia siedem lat odkąd nasi najlepsi naukowcy stworzyli pierwszy zrekonstruowany ludzki naskórek: międzynarodowa rewolucja! Oznaczało to, że testy na zwierzętach można było przerwać już w 1989 r., a więc 14 lat przed tym, jak wymagały tego przepisy i nie sprawiło to, że nasze produkty stały się mniej bezpieczne. Nasze alternatywne i prognostyczne modele oceny są wspierane przez międzynarodowe środowisko naukowe jako "toksykologia XXI wieku".Pokazuje to wysiłki i wiedzę naszych laboratoriów oraz napędza nasze innowacje.

_loreal_paris
Inżynieria tkankowa to produkcja zrekonstruowanych tkanek ludzkich (i nie tylko), takich jak błony śluzowe skóry czy rogówka. Grupa L’Oréal wykorzystuje tę zaawansowaną metodę do badania efektów działania nowych cząsteczek oraz naukowego przewidywania ich korzystnego (filtrowanie promieni słonecznych, zwalczanie oznak starzenia się skóry, itp.) lub szkodliwego wpływu (podrażnienia, alergie, zaburzenia równowagi hormonalnej, itp.).Istnieje wiele różnych modeli zrekonstruowanej skóry. Mogą być one wykorzystywane do badania cząsteczek składników aktywnych, samodzielnie lub poprzez ich połączenie. Grupa L’Oréal korzysta z tych modeli, aby zrozumieć, w jaki sposób cząsteczki będą zachowywać się na niektórych rodzajach skóry, a tym samym przewidzieć ich skuteczność jeszcze przed włączeniem ich do końcowej formuły produktu kosmetycznego.