Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego L’Oréal Paris. Zależy nam na zdobyciu Państwa zaufania, dlatego opracowaliśmy naszą Politykę Prywatności i Ostrzeżenie o plikach Cookie w celu wyjaśnienia w jaki sposób gromadzimy, chronimy, udostępniamy i wykorzystujemy dane użytkownika, w tym, między innymi, naszych oficjalnych serwisów internetowych, stron internetowych, sponsorowanych platform społecznościowych, stron mobilnych oraz mobilnych aplikacji (dalej oznaczanych wspólnie jako „Strony”). Korzystanie przez użytkownika ze Stron oznacza akceptację Polityki Prywatności i Ostrzeżenia o plikach Cookie.

 • Charakter gromadzonych informacji

 • Użytkownik może odwiedzać i przeglądać Strony bez podawania informacji służących do jego identyfikacji. Niemniej jednak, może się to wiązać z ograniczeniem jego dostępu do niektórych funkcji, produktów lub niektórych naszych usług.
  Spośród podawanych przez użytkownika informacji możemy gromadzić Dane Osobowe (informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika jako danej osoby), jak nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres domowy, dane demograficzne (jak kod pocztowy, wiek). Charakter zbieranych przez nas danych osobowych może być różny, w zależności od sposobu używania przez użytkownika dostępnych na Stronach funkcji. Jeśli użytkownik rejestruje się na Stronach, korzysta z promocji, i wyraża odrębną zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, ofert czy innych informacji, dostarczone przez użytkownika dane są przez nas gromadzone i przechowywane. W takim przypadku możemy również poprosić użytkownika o podanie dodatkowych informacji, takich jak dane demograficzne, np. płeć czy wiek, lub informacji dotyczących jego zainteresowań i preferencji związanych z produktami, niezbędnych do przygotowania zamówionej informacji handlowej lub skorzystania z usługi. Identyfikatory urządzeń: L’Oréal Paris może również, w sposób automatyczny, zarejestrować adres IP lub inny unikalny identyfikator („Identyfikator urządzenia”) komputera, urządzenia mobilnego, systemu lub innego urządzenia (dalej wspólnie oznaczanych jako „Urządzenie”), za pomocą których użytkownik korzysta z naszych Stron. Identyfikator urządzenia to numer automatycznie przypisywany Urządzeniu użytkownika w chwili jego wejścia na nasz serwis internetowy lub podlegające mu serwery, dzięki któremu nasze komputery identyfikują to Urządzenie. Identyfikator urządzenia może być przez nas używany do, między innymi, zarządzania Stronami, diagnozy problemów związanych z naszymi serwerami, analizowania trendów, śledzenia ruchów użytkownika na naszych stronach internetowych, jako element identyfikacji użytkownika i jego koszyka z zakupami oraz do zbierania różnego rodzaju danych demograficznych do użytku zbiorczego.
  Użytkownik ma również możliwość rejestracji i zalogowania się na Stronie używając konta portalu społecznościowego, w tym swojego konta Facebook. Jeśli użytkownik korzysta z konta portalu społecznościowego, żeby zalogować się na Stronie, daje mu to dostęp do niektórych funkcji społecznościowych Strony. Przy logowaniu się przez Facebook, użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na udostępnienie naszemu Serwisowi niektórych informacji ze swojego profilu na Facebooku. Informacje te mogą dotyczyć imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego. Informacje te są gromadzone przez Facebook i przekazywane nam zgodnie z warunkami polityki prywatności jakiej podlega Facebook. Użytkownik może kontrolować informacje dostarczane nam przez Facebook za pomocą ustawień prywatności swojego konta Facebook.
  Cookies: Jak wiele serwisów internetowych, używamy „Cookies” - niewielkich plików danych, które umieszczane są na Urządzeniu użytkownika w momencie, gdy korzysta z naszych stron, w celu ułatwienia mu nawigacji oraz aby dopasować wyświetlane treści, w tym  treści reklamowe, do jego preferencji i zainteresowań. Pliki cookie mogą być też wykorzystywane do powiązania użytkownika z portalami społecznościowymi, jak Facebook, oraz, po wyrażeniu przez niego zgody, umożliwienia interakcji pomiędzy działaniami użytkownika na Stronach, a jego działaniami na tych portalach. My, lub nasi dostawcy, możemy umieścić cookies lub podobne im pliki na Urządzeniu użytkownika ze względów bezpieczeństwa, lub w celu ułatwienia użytkownikowi poruszania się po stronach oraz w celu dostosowania ustawień Stron do jego profilu (np. pozwalając nam na dobór reklam lub ofert, które mają największe prawdopodobieństwo przyciągnąć uwagę użytkownika, zgodnie z jego zainteresowaniami, preferencjami, lokalizacją lub danymi demograficznymi).
  Jeśli użytkownik nie chce akceptować plików cookie, może zmienić ustawienia wyszukiwarki tak, aby otrzymywać powiadomienie o wysłanym pliku cookie, co pozwoli każdorazowo na zaakceptowanie go lub odrzucenie. Może również ustawić wyszukiwarkę tak, aby automatycznie odrzucała wszystkie pliki cookie. Należy  jednak pamiętać o tym, że niektóre funkcje i usługi na naszych Stronach mogą nie działać poprawnie, ponieważ nie będziemy w stanie użytkownika rozpoznać i skojarzyć z jego kontem. Dodatkowo, proponowane przez nas w trakcie zwiedzania serwisu oferty mogą nie być zgodne z zainteresowaniami i preferencjami użytkownika.
  Tagi pikselowe (pixel tags) lub sygnały nawigacyjne Web (Web Beacons): Używamy również sygnałów nawigacyjnych Web lub tagów pikselowych, które są transparentnymi elementami graficznymi umieszczanymi na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, pozwalającymi określić czy dana strona lub wiadomość były już wyświetlane, albo nakazującymi wyszukiwarce użytkownika pobranie treści z innego serwera. 

 • Wykorzystywanie i udostępnianie informacji

 • L’Oréal Paris wykorzystuje zgromadzone o użytkowniku informacje do różnych celów biznesowych, między innymi w celu: Udzielenia odpowiedzi na jego pytania i realizacji jego żądań; Oferowania mu dostępu do niektórych zasobów i funkcji Stron; realizacji zakupu produktu; komunikowania się z użytkownikiem w sprawie jego konta i jego aktywności na Stronach; informowania o jakichkolwiek zmianach w polityce L’Oréal Paris; dopasowywania treści, w tym treści reklamowych, oraz ofert do potrzeb użytkownika; udoskonalania Stron oraz do wewnętrznych celów biznesowych; w celu umożliwienia użytkownikowi logowania się przez konto portalu społecznościowego i udostępniania przez niego treści na tych portalach,  np. na Facebooku. Za wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w niniejszej Polityce Prywatności i Ostrzeżeniu o plikach Cookie, nie będziemy udostępniać osobom trzecim żadnych Danych Osobowych użytkownika bez jego stosownej dodatkowej zgody. Informacje nie będące Danymi Osobowymi, jak zbiorcze statystyki użytkownika i dane demograficzne mogą być przez nas udostępniane osobom trzecim. Możemy również rozpowszechniać dane użytkownika w sposób, jaki jest mu komunikowany w momencie podawania przez niego tych danych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Ostrzeżeniu o plikach Cookie, oraz w następujących okolicznościach:  
  Osoby trzecie świadczące usługi w naszym imieniu: Możemy powierzyć Dane Osobowe użytkownika osobom trzecim, sprawującym funkcje w naszym imieniu (lub w imieniu naszych partnerów), w tym usługodawcom hostingowym lub usługodawcom zarządzającym naszymi Stronami, analizującym dane, przetwarzającym transakcje i płatności, realizującym zamówienia lub zajmujących się świadczeniem obsługi klienta lub osobom trzecim, które uczestniczą lub prowadzą obsługę naszych promocji, konkursów, loterii, ankiet lub zajmują się wsparciem naszych działań marketingowych lub promocyjnych. 

  Wyrażenie zgody przez użytkownika na rozpowszechnianie jego Danych Osobowych: Odwiedzając Strony L’Oréal Paris użytkownik może zgodzić się na udostępnianie dotyczących go informacji osobom trzecim, w tym portalom społecznościowym jak Facebook Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnianie swoich Danych Osobowych osobom trzecim, ujawnione w ten sposób dane podlegać będą polityce prywatności i praktykom biznesowym osób trzecich.
  Jeżeli użytkownik połączy swoje konto Facebook ze swoim kontem L’Oréal Paris, jego nazwa użytkownika oraz jego zdjęcie profilowe konta Facebook zostaną przez nas udostępnione oraz/lub rozpowszechnione wśród innych użytkowników L’Oréal Paris. Użytkownicy będą mogli zobaczyć profil użytkownika, jego działania będą mogły być automatycznie udostępniane zarówno jego znajomym na portalu Facebook, jak i jego znajomym z portalu Facebook posiadającym konta na Stronach. Kiedy użytkownik decyduje się udostępnić portalowi Facebook swoje działania, jego dane osobowe są przez nas ujawnione. Informacje udostępniane portalowi Facebook będą połączone z kontem Facebook, za pomocą którego Użytkownik się loguje. Wykorzystywanie takich informacji przez Facebook oraz każdej informacji zdobytej przez portal podczas korzystania z jego usług podlega polityce prywatności portalu Facebook, a nasze wykorzystywanie tych informacji podlega niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje konieczność zapoznania się z obiema politykami prywatności w celu modyfikacji lub usunięcia danych osobowych, które zostały przekazane Facebookowi. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na tego rodzaju wykorzystanie danych, nie powinien wyrażać zgody na udostępnianie informacji o dokonywanych przez niego zakupach Facebookowi oraz/lub dezaktywować w ustawieniach swojego konta funkcję udostępniania tych danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje nie będące już częścią treści udostępnianych na Facebooku, mogą być nadal dostępne publicznie na tej stronie do innych celów.

 • Prawa użytkownika do prywatności, wyboru i dostępu

 • Użytkownik może wycofać zgodę na posługiwanie się przez nas Danymi Osobowymi użytkownika w celu przekazywania mu informacji i ofert, albo na przesyłanie mu biuletynów reklamowych, e-maili i innej korespondencji poprzez: (i) zmianę informacji o zarejestrowanym użytkowniku na Stronach; (ii) przesłanie nam e-maila klikając tutaj; albo (iii) wykonanie czynności związanych z usunięciem informacji, opisanych w otrzymanym komunikacie.
  W przypadku gdy użytkownik wyraża wolę zmiany, weryfikacji, korekty, usunięcia lub aktualizacji jego Danych Osobowych zgromadzonych na Stronach, może edytować swoje preferencje profilowe lub skontaktować się z nami, przesyłając wiadomość pod ww. adres lub e-mail. Ponadto użytkownik powinien wiedzieć, że doszczętne usunięcie lub wymazanie informacji o nim z naszych baz danych nie zawsze jest możliwe z powodu tworzenia kopii zapasowych. Informacje o użytkowniku (w tym dane geolokalizacyjne) zachowywane są tak długo, jak długo aktywne jest konto użytkownika lub tak długo, jak to jest konieczne do świadczenia usług na rzecz użytkownika. Jeżeli użytkownik wyraża wolę zamknięcia swojego konta lub nie życzy sobie wykorzystywania jego informacji do świadczenia przez nas usług na jego rzecz, prosimy o kontakt tutaj. Informacje o użytkowniku będą przechowywane wyłącznie do realizacji naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i realizacji naszych umów. Nie kontrolujemy pewnych ustawień prywatności i preferencji utrzymywanych przez partnerskie portale społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter. Użytkownik może zmienić te ustawienia i preferencje odwiedzając stronę ustawień na stosownym portalu społecznościowym. 

 • Opcja rezygnacji z otrzymywania plików cookie (Opt-Out)

 • L’Oréal Paris udziela licencji na technologię do obsługi reklam na swoich Stronach oraz w obrębie swoich treści, ponieważ treści te są obsługiwane przez Internet. Ponadto, L’Oréal Paris może do obsługi reklam wykorzystywać internetowe sieci reklamowe  będące osobami trzecimi; możemy też korzystać z usług analityków spoza naszej grupy do oceny i przekazywania nam informacji dotyczących korzystania ze Stron i przeglądania naszych treści. Dane Osobowe nie są przekazywane tym osobom trzecim, ale internetowe sieci reklamowe, reklamodawcy, sponsorzy i/lub dostawcy usług analitycznych mogą instalować swoje własne pliki cookie, tagi pikselowe  i podobne technologie na Urządzeniu użytkownika i mieć do niego dostęp, a co za tym idzie, mogą gromadzić lub mieć dostęp do informacji o użytkowniku, w tym do Informacji dotyczących użytkowania. Mając wiedzę o tym, że użytkownik odwiedza Strony i inne serwisy internetowe, możemy dopasować do danego użytkownika reklamy produktów i usług, którymi mógłby on być zainteresowany. Internetowe sieci reklamowe też mogą tak robić. Możemy wykorzystywać różne podmioty do obsługi reklam.
  Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać reklamy ukierunkowanej, może zablokować reklamy internetowe przez stronę „Opt-Out” w witrynie Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Należy pamiętać, że nawet jeżeli użytkownik zdecyduje się usunąć swoje dane (zrezygnować z otrzymywania reklam), nadal będzie on widział reklamy przeglądając strony. Reklamy te będą jednakże w mniejszym stopniu dopasowane do preferencji i zainteresowań użytkownika. Ponadto, wiele internetowych sieci reklamowych umożliwia użytkownikowi oglądanie i zarządzanie kategoriami zainteresowań, o których informacje zarejestrowano podczas przeglądania przez użytkownika stron internetowych. Te kategorie zainteresowań pomagają określić rodzaje reklamy ukierunkowanej, jaką użytkownik może widzieć na ekranie. Strona NAI Opt-Out oferuje narzędzie identyfikujące podmioty, które zainstalowały pliki cookie na przeglądarce użytkownika oraz zawiera linki do tych podmiotów. 

 • Dzieci

 • Strony nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli podczas zbierania informacji odkryjemy, że dostarcza ich użytkownik poniżej tej granicy wiekowej, nie wykorzystamy ani nie zachowamy jego/jej Danych Osobowych bez zgody rodzica/opiekuna. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że nieświadomie zgromadziliśmy dane osobowe pochodzące od dziecka poniżej 13 roku życia, podejmiemy rozsądne wysiłki, aby usunąć te informacje z naszej bazy danych.

 • Bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika

 • L’Oréal Paris realizuje program ochrony Danych Osobowych przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub zniszczeniem, także podczas przekazywania danych w celu ich przetwarzania. Zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa przesyłania danych elektronicznych czy przechowywania informacji jest jednak niemożliwe. L’Oréal Paris ogranicza uprawniony dostęp do Danych Osobowych użytkownika do tych osób, które z prawnie uzasadnionych względów muszą je znać w celu świadczenia użytkownikowi usług i dostawy produktów oraz do osób uprawnionych przez użytkownika. Od osób trzecich świadczących usługi na naszą rzecz wymagamy ochrony Danych Osobowych i nieposługiwania się nimi w celach innych, niż świadczenie wsparcia na rzecz L’Oréal Paris.

 • Zgoda na przetwarzanie danych

 • Działalność Stron i ich obsługiwanie podlegają prawu polskiemu.