L’ORÉAL DLA PRZYSZŁOŚCI

Nasza wizja lepszego, bardziej zrównoważonego społeczeństwa nie jest niczym nowym. Współpracujemy z kobietami od wielu lat i nieustannie pomagamy całym ich pokoleniom odnaleźć poczucie własnej wartości. Teraz jeszcze bardziej angażujemy się w ochronę środowiska, inwestując 10 milionów euro do 2025 roku w projekty środowiskowe mające na celu walkę z wylesianiem, przywrócenie i ochronę bioróżnorodności, ochronę naturalnych ekosystemów oraz gruntów, a także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawienie jakości życia lokalnych społeczności, w tym w szczególności kobiet.

Ochrona lasów w Jacundzie, Brazylia

Ochrona lasów deszczowych Amazonii i wsparcie dla rdzennych mieszkańców

W Brazylii pomagamy chronić 95.000 hektarów tamtejszych lasów, aby zachować bioróżnorodność i propagować zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Oprócz zapobiegania emisji gazów cieplarnianych i podniesienia jakości życia społeczności lokalnych, pracujemy nad stworzeniem nowych możliwości zawodowych dla młodych ludzi i kobiet, wykorzystując do tego różne programy szkoleniowe. Naszym celem jest wsparcie kobiet w dążeniu do otrzymania godnego zatrudnienia i objęcia stanowisk kierowniczych.
ForestV2

Zalesienie Liugui, Chiny

Społeczna akcja sadzenia drzew w celu przekształcenia nieużytku w bujny las

Znany ze swoich zachwycających krajobrazów i bogatej bioróżnorodności Kras południowochiński jest zagrożony pustynnieniem, do czego po części przyczyniło się wylesienie. Ten projekt, współdzielony z lokalnymi społecznościami, ma na celu zasadzenie rosnących tam naturalnie gatunków drzew, sekwestrację dwutlenku węgla z atmosfery i propagowanie zrównoważonego rozwoju. Rdzenni mieszkańcy, w szczególności kobiety, otrzymują zatrudnienie i możliwość uczestnictwa w szkoleniach. Kobiety stanowią 65% pełnoetatowych pracowników.

Capture Dcran 2022 03 29  2

Rolnictwo nowej generacji, Belgia i Francja

Zdrowa gleba, bogata bioróżnorodność, dochodowe gospodarstwa rolne

Poprzez innowacyjne partnerstwo rolników i agronomów, ten projekt, w który zaangażowanych jest ponad 1600 rolników, pomaga przekształcić praktyki rolnicze wykorzystywane na terenie Francji i Belgii. Nowe techniki upraw pozwolą na produkcję pożywnego jedzenia, zachowanie jakości powietrza i bioróżnorodności, podnosząc rentowność gospodarstw rolnych.

Ochrona lasów w Karibie, Zimbabwe

Ochrona lasów i dzikiej przyrody oraz zmiana życia

Ten ambitny afrykański projekt zapoczątkowany w 2011 roku zapobiegł emisji ponad 3 milinów ton dwutlenku węgla do atmosfery rocznie, dzięki zahamowaniu wylesienia i degradacji gleby na prawie 785.000 hektarów. Zwierzęta hodowlane i ogrody osiedlowe również pomagają w podniesieniu jakości życia społeczności lokalnych. Jako jeden z 70 projektów, które mają zostać zweryfikowane zgodnie z dodatkowymi standardami CCB (Climate, Community and Biodiversity), projekt w Karibie wspiera rdzennych mieszkańców w dostępie do opieki medycznej, edukacji i programów szkoleniowych. Szczególna uwaga przywiązywana jest do sytuacji kobiet. Jakość życia 50.000 kobiet została podniesiona, 53.000 kobiet skorzystało z dostępu do lepszej opieki medycznej, a 13.000 kobiet wzięło udział w naszym programie szkoleniowym. W nadchodzących latach będziemy kontynuować te inicjatywy, aby mogło w nich wziąć udział jeszcze więcej kobiet.
Capture Dcran 2022 03 29  2 (1)

Małe lasy z dużym potencjałem, Stany Zjednoczone

Podniesienie jakości życia właścicieli małych lasów poprzez sekwestrację dwutlenku węgla

Ten nowatorski projekt wspiera właścicieli małych lasów, którzy wcześniej nie mieli dostępu do narzędzi, informacji i funduszy, aby zarządzać tymi terenami w sposób zrównoważony. W ramach projektu, właściciele tych gruntów otrzymali wsparcie we wdrożeniu zrównoważonych praktyk na swoich ziemiach, wywierając duży wpływ na klimat na poziomie krajobrazowym poprzez wykorzystanie pełnego potencjału sekwestracji dwutlenku węgla.

Błękitny węgiel z Moskitii, Honduras

Ochrona wyjątkowych lasów namorzynowych i wsparcie dla lokalnych społeczności

Namorzyny mogą magazynować do czterech razy więcej dwutlenku węgla niż typowe lasy zlokalizowane na lądzie. Jednakże, 30-50% lasów namorzynowych na świecie przestała istnieć. W Hondurasie, jako pierwszym miejscu na świecie, wykorzystano nowatorski projekt błękitnego węgla, który ma za zadanie chronić prawie 5000 ha namorzynów i ponad 280.000 ha lasów iglastych i liściastych przed wylesieniem.

Muskitia

Ta misja ma na celu wsparcie kobiet na różne sposoby, między innymi poprzez:
- programy szkoleniowe,
- certyfikowane kursy dla młodych ludzi i kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą,
- odbudowę plantacji kakaowca (prace na plantacji są wykonywane głównie przez kobiety) zniszczonych przez huragany,
- promocję i ochronę praw kobiet i dzieci.