L’ORÉAL DLA PRZYSZŁOŚCI

Nasza wizja lepszego, bardziej zrównoważonego społeczeństwa nie jest niczym nowym. Współpracujemy z kobietami od wielu lat i nieustannie pomagamy całym ich pokoleniom odnaleźć poczucie własnej wartości. Teraz jeszcze bardziej angażujemy się w ochronę środowiska, inwestując 10 milionów euro do 2025 roku w projekty środowiskowe mające na celu walkę z wylesianiem, przywrócenie i ochronę bioróżnorodności, ochronę naturalnych ekosystemów oraz gruntów, a także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawienie jakości życia lokalnych społeczności, w tym w szczególności kobiet.

Ochrona lasów w Jacundzie, Brazylia

Ochrona lasów deszczowych Amazonii i wsparcie dla rdzennych mieszkańców

W Brazylii pomagamy chronić 95.000 hektarów tamtejszych lasów, aby zachować bioróżnorodność i propagować zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Oprócz zapobiegania emisji gazów cieplarnianych i podniesienia jakości życia społeczności lokalnych, pracujemy nad stworzeniem nowych możliwości zawodowych dla młodych ludzi i kobiet, wykorzystując do tego różne programy szkoleniowe. Naszym celem jest wsparcie kobiet w dążeniu do otrzymania godnego zatrudnienia i objęcia stanowisk kierowniczych.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/dla-przyszlosci" }
ForestV2

Zalesienie Liugui, Chiny

Społeczna akcja sadzenia drzew w celu przekształcenia nieużytku w bujny las

Znany ze swoich zachwycających krajobrazów i bogatej bioróżnorodności Kras południowochiński jest zagrożony pustynnieniem, do czego po części przyczyniło się wylesienie. Ten projekt, współdzielony z lokalnymi społecznościami, ma na celu zasadzenie rosnących tam naturalnie gatunków drzew, sekwestrację dwutlenku węgla z atmosfery i propagowanie zrównoważonego rozwoju. Rdzenni mieszkańcy, w szczególności kobiety, otrzymują zatrudnienie i możliwość uczestnictwa w szkoleniach. Kobiety stanowią 65% pełnoetatowych pracowników.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/dla-przyszlosci" }
Capture Dcran 2022 03 29  2

Rolnictwo nowej generacji, Belgia i Francja

Zdrowa gleba, bogata bioróżnorodność, dochodowe gospodarstwa rolne

Poprzez innowacyjne partnerstwo rolników i agronomów, ten projekt, w który zaangażowanych jest ponad 1600 rolników, pomaga przekształcić praktyki rolnicze wykorzystywane na terenie Francji i Belgii. Nowe techniki upraw pozwolą na produkcję pożywnego jedzenia, zachowanie jakości powietrza i bioróżnorodności, podnosząc rentowność gospodarstw rolnych.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/dla-przyszlosci" }

Ochrona lasów w Karibie, Zimbabwe

Ochrona lasów i dzikiej przyrody oraz zmiana życia

Ten ambitny afrykański projekt zapoczątkowany w 2011 roku zapobiegł emisji ponad 3 milinów ton dwutlenku węgla do atmosfery rocznie, dzięki zahamowaniu wylesienia i degradacji gleby na prawie 785.000 hektarów. Zwierzęta hodowlane i ogrody osiedlowe również pomagają w podniesieniu jakości życia społeczności lokalnych. Jako jeden z 70 projektów, które mają zostać zweryfikowane zgodnie z dodatkowymi standardami CCB (Climate, Community and Biodiversity), projekt w Karibie wspiera rdzennych mieszkańców w dostępie do opieki medycznej, edukacji i programów szkoleniowych. Szczególna uwaga przywiązywana jest do sytuacji kobiet. Jakość życia 50.000 kobiet została podniesiona, 53.000 kobiet skorzystało z dostępu do lepszej opieki medycznej, a 13.000 kobiet wzięło udział w naszym programie szkoleniowym. W nadchodzących latach będziemy kontynuować te inicjatywy, aby mogło w nich wziąć udział jeszcze więcej kobiet.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/dla-przyszlosci" }
Capture Dcran 2022 03 29  2 (1)

Małe lasy z dużym potencjałem, Stany Zjednoczone

Podniesienie jakości życia właścicieli małych lasów poprzez sekwestrację dwutlenku węgla

Ten nowatorski projekt wspiera właścicieli małych lasów, którzy wcześniej nie mieli dostępu do narzędzi, informacji i funduszy, aby zarządzać tymi terenami w sposób zrównoważony. W ramach projektu, właściciele tych gruntów otrzymali wsparcie we wdrożeniu zrównoważonych praktyk na swoich ziemiach, wywierając duży wpływ na klimat na poziomie krajobrazowym poprzez wykorzystanie pełnego potencjału sekwestracji dwutlenku węgla.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/dla-przyszlosci" }

Błękitny węgiel z Moskitii, Honduras

Ochrona wyjątkowych lasów namorzynowych i wsparcie dla lokalnych społeczności

Namorzyny mogą magazynować do czterech razy więcej dwutlenku węgla niż typowe lasy zlokalizowane na lądzie. Jednakże, 30-50% lasów namorzynowych na świecie przestała istnieć. W Hondurasie, jako pierwszym miejscu na świecie, wykorzystano nowatorski projekt błękitnego węgla, który ma za zadanie chronić prawie 5000 ha namorzynów i ponad 280.000 ha lasów iglastych i liściastych przed wylesieniem.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/dla-przyszlosci" }
Muskitia

Ta misja ma na celu wsparcie kobiet na różne sposoby, między innymi poprzez:
- programy szkoleniowe,
- certyfikowane kursy dla młodych ludzi i kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą,
- odbudowę plantacji kakaowca (prace na plantacji są wykonywane głównie przez kobiety) zniszczonych przez huragany,
- promocję i ochronę praw kobiet i dzieci.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/dla-przyszlosci" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.pl/dla-przyszlosci-2", "name": "dla-przyszlosci" } } ] }